tirsdag 24. januar 2012

Halvårsvurdering´s oppgave

Halvårsvurderings oppgaven fikk vi for å vise litt hva vi har lært og få karakterer til andre termin. Vi fikk velge mellom formal og dekorativ stilform, om vi ønsker å ha begge eller bare en. Og vi skulle lage en dekorasjon og bukett etter den stilformen du valgte. Jeg valgte Dekorativt.

Egenvurdering:
Er nok så fornøyd, bommet litt på dekorasjonen, hvor jeg ikke fikk den lange fine ytreformen. Men eller er jeg fornøyd. Ganske fornøyd med bukett fordi dette er noen jeg ikke har jobbet så mye med, og jeg føler det gikk godt, har fordelt og plassert fint på høyde, brukt luft og gitt den volum med stråd. Har tegn fra den dekorative stilen, hvor det er mye sorter, dekorative blomster, ulike høyde, ulike former og kontraster. Dekorasjonen fikk fin plassering av roser, med høyde forskjell, får rom får å utvikle seg., god varebehandling. Variasjon av blomster, mye grønt(litt for mye), kontrast med voksblomst som kommer inn, og lisianthusen som drar hoved fargen ut fra arbeidet.

Her er det en dekorativ høy bukett. 
jeg startet me lisianthusene deretter nellikene, voksblomsten, stråd og aspedistra bladene. og dekor på bindepunktet med gjentagelse av hovedfarge, rosa. Med et bånd. Og en liten kontrast perle.
Borddekorasjon. Voksblomster, rose, lisianthus, og grønt materialer. Har en grøn lite synlig skål, med oasis. og startet med grønt deretter hovedblomst. Og tilføyer kontraster og lengde i arbeidet, lisianthusen.
Den endelige skissen av bukett, men valg av blomster og farger.

Her er noen ideer og tanker jeg hadde før jeg kom fram til den endelige.

Kompetanse mål:
Produktutvikling:
1,2,3,4,6,7,8,11
Produksjon:
1,4,6,7,8,9,10

Dette er planen min for en bukett i dekorativ stilform.
Materialer:
-flexi gress 2/3
-lisianthus 1
-aspidistra 2/3
-voksblomst 1/2
-nellik 3
Endring av planen:
-stil gress 2
-lisianthus 3
-aspidistra 3
-voksblomst 2
-nellik 3

Hadde ikke flexi gress, derfor ble det stilgress.
Antallet ble nesten som planlagt, jeg endre de aller fleste med det høyeste jeg forventet fordi jeg trengte det arbeid med alle materialene i samspill. Sammenheng mellom alle sortene.

Prisen ble 331 kr til slutt. Det jeg planla føre var: 247 kr. Men med økning av varer ble prisen også endret.
Valgte dekorativ stilform.

1 kommentar: