mandag 14. mai 2012

Brudebukett øving

Brudebukett

Jeg ønsket å prøve meg på å lage noen brudebuketter/smykker som er litt anderledes. Først prøvde jeg meg på å lage en vifte, jeg fikk inspirasjon fra andre elever som hadde laget det. Hvor jeg så underlaget deres, og laget litt utfra det. Jeg ønsket å prøve litt anderledes, så slik ble det:

Den ytre form klarte ikke holde seg, fordi jeg brukte pinner og ikke tykk ståltråd. Ellers er jeg fornøyd. Dette er noe jeg har lært nå, og fikk øvd meg litt på å sette sammen materialer med hjelp av lim, og høydeforskjell på en flatt overflate.

Her prøvde jeg meg på å lage en brudebukett med en et vanlig underlag til en bukett. denne teipet jeg sammen og limet blomster under, og han andre farger og blomster nerover i arbeidet på en vikletråd.


Her har jeg fressia(gule,rosa), rose og hypericum knopper. ner fra arbeidet, fordi det har jeg bruk inni buketten.


Ble ikke helt ferdig, men fikk prøvd meg ut på en annen måtte, slik jeg kunne tenke mer på hva jeg skulle å kunne lage til sluttvurderingen.

Corsage 
Her øvde jeg på noen smykker til brudgommen, med tanke på sluttvurdering. 

Jeg prøvde meg på to ulike måter, en lang pinne med vikletråd rundt.  limte på fressia, of litt limonium inni mellom den sirkelen jeg laget med buljongtråd. 
Her er en annen måte å gjøre det på, hvor jeg laget et vanlig underlag som vi har mye laget til brud. Med vikletråd surret sammen. her limte jeg også på fressia, limmonium, hypericum bær og en roseknopp. tok også med noen greiner ner over, fordi det var alleredet tvinnet greiner oppe i arbeidet. derfor ville jeg dra det ut fra arbeidet, for gjentagelse.

Sluttvurdering

Temaet er bryllup. Vi fikk i oppgave å lage brudenshovedsmykke, corsage og en bukett til brudepartet, den hadde ikke nødt til å være sammenheng med brudeparets blomstersmykker.

Kompetansemål:       
-        bruke verktøy, materiale og teknikker på formålstjenlig og forsvarlig måte.
-      bruke materiale på økonomisk måtte.
Avgrensing:
-       valgte å lage en samarbeid mellom underlaget og varene som jeg allerede har valgt å bruke, med tanke på farger. ( passe til brudeparet, sammen mellom arbeidene som skal gjennomføres, helhet i arbeidet)
-       jeg bruker material på en skikkelig måtte.
Individuelt mål:
-       kreativitet med underlag, sammenheng med blomster og underlag(farger)
-       bruk av materialer, henger sammen.

Tenk dominans, fargebruk, proporsjoner og balanser er viktig stikkord.

Harmoniskhelhet handler om å ha klar dominans av noe for å skape helhet, som kan være en farge eller form. Og variasjon eller kontraster for å skape allsidighet. Dette kan være ulike fargestyrker og former innenfor en bestemt formgruppe. Når du laget et brudearbeid bør du finne ut hvilke inntrykk du ønsker å formidle. Helhet skapes av at noe dominerer, altså at det er mest av noe.

Balanse kan være optisk balanse, hvordan øyene ser på det. Eller om det er for tyngd på den ene siden, at det er vanskelig å holde det rett og fint som det skal. Husk bruden skal bære på hovedsmykket sitt hele dagen/kvelden.

Proporsjoner er forholder mellom størrelser. Fra over bindepunktet til hvordan det ser ut under. Vi sammenlikner størrelsesforhold fordi vi ønsker en god helhet som skal se harmonisk ut og fungere på en bra måte.

Kontraster er ulike former, farger, linjer og overflater som har ulik effekt til hverandre.
Dominans er hva som er hoved farge(det du ser først) det kan også være form, overflate og linjer.
Teknikk hvordan du klarer å få alt til å sitte fast, hva du må gjøre får å få det fint og fast. Surreteknikk og vikleteknikker har jeg brukt i mine arbeider. ( liming av blomster/materialer)

Stil som jeg har valgt til mine arbeider er dekorativt. Den stilen er preget av stor mengde blomster, dybdeforskjeller og et forsiktig omriss av en ytre form. Det trenger ikke være stor uansett.

Viften til slutt

Jeg har brukt vikle og surreteknikk til å feste di ulike materialene. Bronse tykk ståltråd er som et underlag først, selve formen er laget av den. Fordi den er et sterk material, og vil holde konstruksjonen sin ytre form fast og fint. Jeg surret endene ned mot hverandre til et handtak. Over det surret jeg gullhår for å skjule det tekniske og for å ha et grunnlag til bruden handtak. Over der er ull. Og med gull tråden laget jeg en fin ende. Og gjentok det opp i arbeidet til å holde fast gresset og oliven greinene. Inni mellom er det gullhår, for å ta alt inn i arbeidet, slik hele underlaget blir ett. Her er det fast og godt, men tanke på at hoved blomstene skal limes fast på, og den vil fortsatt ha sin rette form.


Materialer:
Gulltråd
- Oliver greiner ( blader tatt av)
- Ull
- Vikletråd
- Buljongtråd
- Bjørnegress
- Gull tråd
- Bronse tykk ståltråd
Beskrivelse av mine valg til underlag/konstruksjonen
Jeg viste hvilke roser som kom, og hvordan de så ut. Det var slik jeg kom fram til hvilke farger det skulle gå i. Fant fra ulike effekter, overflater og materialer stilte dem ved siden av rosene og så om dette komme til å gå fint sammen(helhet).Etter å ha valgt materialer så var det å tenke fram hvordan de skulle brukes, jeg tok den tykke ståltråden og laget en avlang trekant. Utfra den laget jeg handtak fra begge sider av ståltråden, ned mot hverandre.Etterpå var det bare å pynte sammen med materialene jeg hadde valgt ut. Har i bakhode at bruden har holde på den godt og komfortabelt, slik kom ull i bilde.
Videre tenker jeg mer på hvilke materialer som kan brukes, selv elsker jeg lilla. Og det stod ingen krav om kjole eller noen om bruden. Så jeg gikk for mine instinkt om at disse fargene går supert sammen, mørk og lyst. Så det var slik jeg kom fram til at jeg ønsket å bruke lilla inn i arbeidet. Tanke på kontraster.
Jeg hadde allerede så mange urolige materialer i konstruksjonen min, så derfor ønsker jeg en annen kontrast på overflate som også skaper helhet i arbeidet. Derfor tenker jeg å bruke hjerteranke inn i arbeidet. Kanskje la noe av det leve litt med å henge. Eller om det bare ligger fint inn imellom blomstene og underlaget.

Brudenshovedsmykke

Ferdige resulatet

Gjentagelse av detaljer, med kontrast av overflate, form og størrelse.

Corsagen til brudgommen, gjentagelse av detaljer i hovedsmykke inn til brudgommens smykke. Bruk av samme materialer.

Sammenhengen mellom corsage og brudesmykke, Vi skulle passe på å har harmoniskhelhet. Får å få det må du først ha samme materialer, en dominans i enten (jo flere jo bedre) farge, form, overflate eller linjer. Her brukte jeg samme farger fra rose, hjerteranke og (lilla blomst). Underlaget er har også en sammenheng med hovedproduktet. Jeg laget en vifte som underlag på corsage, bare den ligger på feil side. Jeg har brukt samme materialer i begge arbeid.
som du ser på bilde har det en sammenheng, du kan se dem går sammen:


brudeparet sin gavebukett

Materialer:
5 roser
3 greinnellik
2 peoner
5 salal
5 pistasj
1 hjerteranke
2 (grønt)
1 underlag
2 (hvitblomst)
1 nellik
1 perle i blomst
1 perle lengde

Dominans i farge rose men med god kontrast fra oransje og mørk peon. Overflaten fra perlene gir også god kontrast fram hjerteranken som er over. Hjerteranken og andre grønn materialer er i kontrast med størrelse forhold og form. Linje kontrast, fra linjen som går krysser buketten men det er mye runde former. Perlene er gjentatt inn i arbeidet, men å sette en perle inni nellik i forhold til perlene som er på vikletråd rund arbeidet.

Skisser

Her er skissene for underlaget som jeg hadde planlagt før blomstene skulle settes inn.
Jeg planla først med å tenke å bruke mye roser, deretter ønsket jeg å få viften til å se større ut, men hjelp av Fressia. rosene skal være hovedblomsten, derfor er det mye bruk av rosene, og jeg ønsket å framheve dem med andre materialer.
Her er det ferdig planlagt. 
Det som henger på skaftet av viften endret jeg fordi det ble for mye, til å gjentas i arbeidet. Derfor tok jeg bare en enkel perle. tatt i bunden, og gjentok det inn i arbeidet. men det var mye perler som var hovedplanen først. men det endret seg.
Her er materialene jeg bruke i arbeidet.

Harmoniskhelhet:

Produkt brudevifte: Jeg har bruk av kontraster og har en bestemt dominas av farge og form. det er gjevnt og fint bruk av kontraster av dekorative og litt mindre dekorative materialer, det er rolige punkter fra hjerteranken. og skaftet, forhold til dekorative blomster(fressia). Det er gjentagelse av farger og materialer utover hele arbeidet. Det er godt å se på. Og har noen linjer som får fint over, fra lilla blomster og linjen fra hjerteranken. 


Produkt Brudgom: Det er harmonisk helhet i denne for disse materialene går godt sammen, og du kan se godt helheten med begge produktene sammen. Det er også kontraster av overflater, former og farger i arbeidet, det er det som styrer helheten. det er rolige effekt fra hjerteranken i forhold til underlaget som har en stor utstrålig. Det er også dominas, i sammenheng me begge arbeid til bryllupet.

Produkt Brudens gavebukett: Det er bruk av farger som går sammen, jeg har bruk av kontraster, farger, overflater og linjer, fra hjerteranken og underlaget. du kan se klart den ytre form (rund) og det er dominans av runde former, dette hjelper med harmoniske helhet. men klare og bestemte valg av dominanse, kontraster og du ser en sammenheng mellom underlaget og materialene.

Dominans:

Produkt brudevifte:
Gul, brunt, oransje nøyanser. 
Produkt brudgom:
oransje og gul nøyanser.
Produkt brudens gavebukett:
rosa og lyse nøyanser. ( mye oransjt men det er rosa som dominere) 
Det er runde former som dominere( det jeg ser mest av, og det første som du legger marke til)

Kontrast:

Produkt brudevifte:
farge: lilla og lyse farger
form: stor og liten, blomstene
overflate: hjerteranken og rosene

Produkt brudgom:
Farge: lilla og lys/oransj.
Form: stor og liten, hjerteranken og rosen.
Overflate: Hjerteranken og underlaget.

Produkt brudens gavebukett:
Farge:Rosa og oransj, mørk og lys
Form:Runde former(rosene) og bladene salal (spisse).
Overflate: Perlene og rosene, perlene og hjerteranken.

Vurdering av egne arbeid:

Produkt brudevifte:
Det er sammenheng mellom produktene som skulle ha en harmoniskhelhet, brudens og brudgommens hovedsmykke. Bruk av samme kontraster og farge dominans. Jeg har valgt å bruke fressia for å få arbeidet større og mer spennende, tenker nytt. Jeg ønsker å ha noen rette linjer inn i arbeidet også, derfor tok jeg ikke vekk stilkene på fressia´en. det gir det formalt en kontrast fra alt det dekorative.
Produkt brudgom:
Den har klare kontraster, jeg valgte å ta med den lilla blomsten. for å få en klar kontrast, og gir en god sammenheng med bruden og brudgommen. jeg valgte å ta med hjerteranken også for å avklare den formen som var på underlaget i brudgommen. 
Produkt brudens gavebukett: Jeg har mye bruk av kontraster av store og små, lyst og mørkt, glatt og matt, dekorativt og formalt. Dette gjør at det blir godt å se på, og en fin sammenheng. 


Ferdige og fornøyde!


søndag 13. mai 2012

bryllup

Vi fikk i oppgave å lage til et bryllup en helg.
Jeg og kine laget disse til et bryllup:

Kreativ vår/påske oppgave

Vi hadde laget et underlag med natur materialer en uke.


Her er resultatet på hvordan mitt produkt ble med blomster(løker) satt inn i arbeidet. bruke perleblomster, som planlagt

mandag 16. april 2012

Vårensblomster

Her er noen bilder jeg har tatt i sammenheng med en oppgave. Dhaliaene er en sommerblomst, og ikke vår, men ønsket å ta med, alle di fine fargene.
Krokus
Anemone
Påskelilje
klokkerklokke
Perleblomst
Dhalia
(tatt bilder selv)

onsdag 11. april 2012

Vår og Påske arbeider

Arbeid med vegetativ stil - små plantegrupper / sammenplantninger av et lite utvalg av vårens vakre planter. Påske/vår bukett og dekorasjon arbeider før påsken.
Alle måtte lage en kule med gule påskeliljer, disse satte du sammen tett og tett, og når det blomster blir det en tett kule. 

Dekorasjon:
Materialer:
rose
ranukel
voksblomst
limonium
galax
fressia
påskelilje
pistasj
Bukett:
Materialer:
nellik
perleblomst
fressia
underlag
galax
pistasj
roser
Vegetiav stil:
Naturlig, vokse måte, du tenkter hvordan blomstene du velger vokser naturlig, du sette dem for ekspemel ikke i radial grupperingsteknikk. Du kan bruke materialer som kommer fra naturen, og la deg inspirere fra naturen.

Framgangsmåte for sammenplantingene:
tenker på: bruk av farger og sort av blomster som kan stå sammen, med tanke på stell også. tenker på måten den vokser på, slik at det alltid det vil se fint ut. brukte gåsunger, får å få en lite ekstra kjennetegn av påsken og vårstemning. 

Kompetansemål:
- utprøving av andre teknikker(ekspermentering)

Valgte stil (dekorativ):
mye sorter
fargekontraster
mye kontraster
dekorative blomster(gjør mye av seg)
mye blomster/sorter
ulike linjer, og overflater skaper spenning
Materialer:
Påskelilje
Gåsunger
Perleblomst
bjørkgreiner

Utprøving på dørdekor/veggdekor og liknende.

Egenvurdering:
Bukettt: satt sammen med underlag, og deretter lagt inn all grønn materialer først før du setter i blomster. Jeg satte i hoved blomsten først, får å kunne se hvordan jeg skal klare å framheve den best mulig, og beholde den yrtre form. Jeg er fornøyd med fargebruk, valgte å ta hvit som dominans i farge,  sammen me mye grønne friske farger.Dominas i form er runde former, klart fra knoppene til Fressia´en Og røttene til  perleblomsten. Har med fressia´en for å få en liten kontrast i farge, påske stemning. Selv om hele arbeidet er det, med tanke på bruk av blomster sorter. Linjene fra perleblomster gjør det spennende å se på, og du får en klart retning på hvordan den yrte formen går. Galax bladene roer ned alle di urolige materialene, det samme gjør Fressia´en.
Dekorasjon: Her er det en oasis potte, med oasis i, startet også med grønne materialer først, deretter hoved linjene i arbeidet, som skaper den rette formen den skal har og ud er ute etter. i dette tilfelle er det en rund form, dette avklarer jeg med hjelp av den sterke fargen fra ranuklene og rosene. Har med limonium for å skape kontrast. 

Oppsett hvordan jeg gjorde det med sammen plantinger.
Lecakuler, i bånden deretter jord. satte blomstene ned i jorden. 
Her lagte jeg en liten dekor med bruk av en mosekule og limte på gåsunger, får å få påskeutrykk.
Her er resultatet, en sammenheng med potte og blomster.
En annen sammenplanting, men gåsunger satt nerdi får å få høyde på det. Og føyd til bjørnegress for å roe ned all den urolige materialer.
Eksprementering med propper, tråd, ståltråd med hjelp av båremaskin. 

Lisbeth Moi