mandag 14. mai 2012

Sluttvurdering

Temaet er bryllup. Vi fikk i oppgave å lage brudenshovedsmykke, corsage og en bukett til brudepartet, den hadde ikke nødt til å være sammenheng med brudeparets blomstersmykker.

Kompetansemål:       
-        bruke verktøy, materiale og teknikker på formålstjenlig og forsvarlig måte.
-      bruke materiale på økonomisk måtte.
Avgrensing:
-       valgte å lage en samarbeid mellom underlaget og varene som jeg allerede har valgt å bruke, med tanke på farger. ( passe til brudeparet, sammen mellom arbeidene som skal gjennomføres, helhet i arbeidet)
-       jeg bruker material på en skikkelig måtte.
Individuelt mål:
-       kreativitet med underlag, sammenheng med blomster og underlag(farger)
-       bruk av materialer, henger sammen.

Tenk dominans, fargebruk, proporsjoner og balanser er viktig stikkord.

Harmoniskhelhet handler om å ha klar dominans av noe for å skape helhet, som kan være en farge eller form. Og variasjon eller kontraster for å skape allsidighet. Dette kan være ulike fargestyrker og former innenfor en bestemt formgruppe. Når du laget et brudearbeid bør du finne ut hvilke inntrykk du ønsker å formidle. Helhet skapes av at noe dominerer, altså at det er mest av noe.

Balanse kan være optisk balanse, hvordan øyene ser på det. Eller om det er for tyngd på den ene siden, at det er vanskelig å holde det rett og fint som det skal. Husk bruden skal bære på hovedsmykket sitt hele dagen/kvelden.

Proporsjoner er forholder mellom størrelser. Fra over bindepunktet til hvordan det ser ut under. Vi sammenlikner størrelsesforhold fordi vi ønsker en god helhet som skal se harmonisk ut og fungere på en bra måte.

Kontraster er ulike former, farger, linjer og overflater som har ulik effekt til hverandre.
Dominans er hva som er hoved farge(det du ser først) det kan også være form, overflate og linjer.
Teknikk hvordan du klarer å få alt til å sitte fast, hva du må gjøre får å få det fint og fast. Surreteknikk og vikleteknikker har jeg brukt i mine arbeider. ( liming av blomster/materialer)

Stil som jeg har valgt til mine arbeider er dekorativt. Den stilen er preget av stor mengde blomster, dybdeforskjeller og et forsiktig omriss av en ytre form. Det trenger ikke være stor uansett.

Viften til slutt

Jeg har brukt vikle og surreteknikk til å feste di ulike materialene. Bronse tykk ståltråd er som et underlag først, selve formen er laget av den. Fordi den er et sterk material, og vil holde konstruksjonen sin ytre form fast og fint. Jeg surret endene ned mot hverandre til et handtak. Over det surret jeg gullhår for å skjule det tekniske og for å ha et grunnlag til bruden handtak. Over der er ull. Og med gull tråden laget jeg en fin ende. Og gjentok det opp i arbeidet til å holde fast gresset og oliven greinene. Inni mellom er det gullhår, for å ta alt inn i arbeidet, slik hele underlaget blir ett. Her er det fast og godt, men tanke på at hoved blomstene skal limes fast på, og den vil fortsatt ha sin rette form.


Materialer:
Gulltråd
- Oliver greiner ( blader tatt av)
- Ull
- Vikletråd
- Buljongtråd
- Bjørnegress
- Gull tråd
- Bronse tykk ståltråd
Beskrivelse av mine valg til underlag/konstruksjonen
Jeg viste hvilke roser som kom, og hvordan de så ut. Det var slik jeg kom fram til hvilke farger det skulle gå i. Fant fra ulike effekter, overflater og materialer stilte dem ved siden av rosene og så om dette komme til å gå fint sammen(helhet).Etter å ha valgt materialer så var det å tenke fram hvordan de skulle brukes, jeg tok den tykke ståltråden og laget en avlang trekant. Utfra den laget jeg handtak fra begge sider av ståltråden, ned mot hverandre.Etterpå var det bare å pynte sammen med materialene jeg hadde valgt ut. Har i bakhode at bruden har holde på den godt og komfortabelt, slik kom ull i bilde.
Videre tenker jeg mer på hvilke materialer som kan brukes, selv elsker jeg lilla. Og det stod ingen krav om kjole eller noen om bruden. Så jeg gikk for mine instinkt om at disse fargene går supert sammen, mørk og lyst. Så det var slik jeg kom fram til at jeg ønsket å bruke lilla inn i arbeidet. Tanke på kontraster.
Jeg hadde allerede så mange urolige materialer i konstruksjonen min, så derfor ønsker jeg en annen kontrast på overflate som også skaper helhet i arbeidet. Derfor tenker jeg å bruke hjerteranke inn i arbeidet. Kanskje la noe av det leve litt med å henge. Eller om det bare ligger fint inn imellom blomstene og underlaget.

Brudenshovedsmykke

Ferdige resulatet

Gjentagelse av detaljer, med kontrast av overflate, form og størrelse.

Corsagen til brudgommen, gjentagelse av detaljer i hovedsmykke inn til brudgommens smykke. Bruk av samme materialer.

Sammenhengen mellom corsage og brudesmykke, Vi skulle passe på å har harmoniskhelhet. Får å få det må du først ha samme materialer, en dominans i enten (jo flere jo bedre) farge, form, overflate eller linjer. Her brukte jeg samme farger fra rose, hjerteranke og (lilla blomst). Underlaget er har også en sammenheng med hovedproduktet. Jeg laget en vifte som underlag på corsage, bare den ligger på feil side. Jeg har brukt samme materialer i begge arbeid.
som du ser på bilde har det en sammenheng, du kan se dem går sammen:


brudeparet sin gavebukett

Materialer:
5 roser
3 greinnellik
2 peoner
5 salal
5 pistasj
1 hjerteranke
2 (grønt)
1 underlag
2 (hvitblomst)
1 nellik
1 perle i blomst
1 perle lengde

Dominans i farge rose men med god kontrast fra oransje og mørk peon. Overflaten fra perlene gir også god kontrast fram hjerteranken som er over. Hjerteranken og andre grønn materialer er i kontrast med størrelse forhold og form. Linje kontrast, fra linjen som går krysser buketten men det er mye runde former. Perlene er gjentatt inn i arbeidet, men å sette en perle inni nellik i forhold til perlene som er på vikletråd rund arbeidet.

Skisser

Her er skissene for underlaget som jeg hadde planlagt før blomstene skulle settes inn.
Jeg planla først med å tenke å bruke mye roser, deretter ønsket jeg å få viften til å se større ut, men hjelp av Fressia. rosene skal være hovedblomsten, derfor er det mye bruk av rosene, og jeg ønsket å framheve dem med andre materialer.
Her er det ferdig planlagt. 
Det som henger på skaftet av viften endret jeg fordi det ble for mye, til å gjentas i arbeidet. Derfor tok jeg bare en enkel perle. tatt i bunden, og gjentok det inn i arbeidet. men det var mye perler som var hovedplanen først. men det endret seg.
Her er materialene jeg bruke i arbeidet.

Harmoniskhelhet:

Produkt brudevifte: Jeg har bruk av kontraster og har en bestemt dominas av farge og form. det er gjevnt og fint bruk av kontraster av dekorative og litt mindre dekorative materialer, det er rolige punkter fra hjerteranken. og skaftet, forhold til dekorative blomster(fressia). Det er gjentagelse av farger og materialer utover hele arbeidet. Det er godt å se på. Og har noen linjer som får fint over, fra lilla blomster og linjen fra hjerteranken. 


Produkt Brudgom: Det er harmonisk helhet i denne for disse materialene går godt sammen, og du kan se godt helheten med begge produktene sammen. Det er også kontraster av overflater, former og farger i arbeidet, det er det som styrer helheten. det er rolige effekt fra hjerteranken i forhold til underlaget som har en stor utstrålig. Det er også dominas, i sammenheng me begge arbeid til bryllupet.

Produkt Brudens gavebukett: Det er bruk av farger som går sammen, jeg har bruk av kontraster, farger, overflater og linjer, fra hjerteranken og underlaget. du kan se klart den ytre form (rund) og det er dominans av runde former, dette hjelper med harmoniske helhet. men klare og bestemte valg av dominanse, kontraster og du ser en sammenheng mellom underlaget og materialene.

Dominans:

Produkt brudevifte:
Gul, brunt, oransje nøyanser. 
Produkt brudgom:
oransje og gul nøyanser.
Produkt brudens gavebukett:
rosa og lyse nøyanser. ( mye oransjt men det er rosa som dominere) 
Det er runde former som dominere( det jeg ser mest av, og det første som du legger marke til)

Kontrast:

Produkt brudevifte:
farge: lilla og lyse farger
form: stor og liten, blomstene
overflate: hjerteranken og rosene

Produkt brudgom:
Farge: lilla og lys/oransj.
Form: stor og liten, hjerteranken og rosen.
Overflate: Hjerteranken og underlaget.

Produkt brudens gavebukett:
Farge:Rosa og oransj, mørk og lys
Form:Runde former(rosene) og bladene salal (spisse).
Overflate: Perlene og rosene, perlene og hjerteranken.

Vurdering av egne arbeid:

Produkt brudevifte:
Det er sammenheng mellom produktene som skulle ha en harmoniskhelhet, brudens og brudgommens hovedsmykke. Bruk av samme kontraster og farge dominans. Jeg har valgt å bruke fressia for å få arbeidet større og mer spennende, tenker nytt. Jeg ønsker å ha noen rette linjer inn i arbeidet også, derfor tok jeg ikke vekk stilkene på fressia´en. det gir det formalt en kontrast fra alt det dekorative.
Produkt brudgom:
Den har klare kontraster, jeg valgte å ta med den lilla blomsten. for å få en klar kontrast, og gir en god sammenheng med bruden og brudgommen. jeg valgte å ta med hjerteranken også for å avklare den formen som var på underlaget i brudgommen. 
Produkt brudens gavebukett: Jeg har mye bruk av kontraster av store og små, lyst og mørkt, glatt og matt, dekorativt og formalt. Dette gjør at det blir godt å se på, og en fin sammenheng. 


Ferdige og fornøyde!


1 kommentar: