fredag 27. januar 2012

Uke 4, Bord arrangement

Bord Arrangement
Min plan:
vi fikk velge materialer og planlegge hva vi ønsket å lage, dette var min plan for uke 4, og gjennomføring.
-
      Uke 4 Torsdag og Fredag:
Vill lage:
-       arrangement til bord
-       Andre små til dekor til bord (kanskje)
Materialer:
Ønsker å lage noe med greiner, naturlige materialer.
-       bøyelige greiner

Valgte kompetansemål:
Produksjon:
-       -planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer
-       -eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar
-      - analysere botaniske materiale og deira eigenskapar som grunnlag for å lage faglege produkt i ulike  stilar og uttrykk
-       -bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg mate
Produktutvikling:
-       -gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk material
-       -kvalitetssikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer i eigen produksjon
Materialer brukt:
-Gerbera 4
-mose
-kanel greiner 5
-lotus 16
-knopp av en type blomst 7
-hypericum 1
-reagensglass 4
-ståltråd rundt mosekuler
-glass skål 1

Dominans:
Materialene er naturlige og gir en dominans på naturmaterialer, men fargen er oransj. Dominans med former er rundt, hvor mose kulene er runde, gerberaen er rund i den ytre formen. og alle di små materialene som lotus er runde. Men selve arbeidet er langt og asymmetrisk, men har allikevel en balanse, og det blir godt å se på. Fordi det har en god rytme på hvordan alt er plassert.

Jeg har lagt mosekulene ved hjelp av osis kuler, og tatt mose rundt med ståltråd. en glassskål med oasis oppi, for en fast form og god masse med å sette reagensglassene trykt og stødig oppi. men friske blomster, plassert i ulik høyde gir det liv, og volum. Overlapping. Knoppene drar ut fargen fra Gerbera´en. Og gir rette linjer, som kontrast fra alt det runde. 

1 kommentar: